ကိုယ့် Computer ကို လှမ်းပီး Software installation ဖြစ်ဖြစ်၊ Software error တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းပေးစေချင်သူများအတွက် အသုံးပြုရာတွင် သုံးသည့် Software လေး ဖြစ်ပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published.